کتاب های نشر اختر

بالاجا قارا بالیق(ماهی سیاه کوچولو)

قیمت : 100 تومان

ناشر : نشر اختر

فرهنگ جیبی آذربایجانی فارسی

قیمت : 8500 تومان

ناشر : نشر اختر

تیق تیق خانیم

قیمت : 5000 تومان

ناشر : نشر اختر

آذر اوغلو

قیمت : 7000 تومان

ناشر : نشر اختر

آذربایجان در جنگ جهانی اول یا فجایع جیلولوق

قیمت : 8000 تومان

ناشر : نشر اختر

آذربایجان سئوگی شعرلری

قیمت : 14000 تومان

ناشر : نشر اختر

آذربایجان ناغیللاری جلد 1

قیمت : 5500 تومان

ناشر : نشر اختر

آذربایجان ناغیللاری جلد 2

قیمت : 5500 تومان

ناشر : نشر اختر

آذربایجان ناغیللاری جلد 3

قیمت : 5500 تومان

ناشر : نشر اختر

آذربایجان ناغیللاری جلد 5

قیمت : 5500 تومان

ناشر : نشر اختر

آذربایجان ناغیللاری جلد 4

قیمت : 5500 تومان

ناشر : نشر اختر

آغ آتیم ایله گونش

قیمت : 8500 تومان

ناشر : نشر اختر

آغ گئجه

قیمت : 4500 تومان

ناشر : نشر اختر

اداره نین سیماسی

قیمت : 6000 تومان

ناشر : نشر اختر

از فضولی تا شهریار

قیمت : 15000 تومان

ناشر : نشر اختر

اصلی ایله کرم

قیمت : 7500 تومان

ناشر : نشر اختر

اوخشامالار

قیمت : 7500 تومان

ناشر : نشر اختر

ایران و توران در کشاکش تاریخ

قیمت : 14500 تومان

ناشر : نشر اختر

ایکی باجی قارداش ایله اژدها

قیمت : 5000 تومان

ناشر : نشر اختر

بئله اوخو بئله یاز

قیمت : 12500 تومان

ناشر : نشر اختر

باغلاما پنجره نی 1

قیمت : 12500 تومان

ناشر : نشر اختر

باغلاما پنجره نی 2

قیمت : 25000 تومان

ناشر : نشر اختر

پکیج آموزش زبان ترکی آذربایجانی

قیمت : 49000 تومان

ناشر : نشر اختر

سیری در تاریخ آذربایجان

قیمت : 7500 تومان

ناشر : نشر اختر

سهندین اثرلری

قیمت : 8000 تومان

ناشر : نشر اختر

عاشيق علسگر- گوزه لليك نغمه كارى

قیمت : 9500 تومان

ناشر : نشر اختر

چیخیش ائدیر

قیمت : 5500 تومان

ناشر : نشر اختر

حبیب ساهرین سئچیلمیش شعرلری-سورگون

قیمت : 7000 تومان

ناشر : نشر اختر

حدادین اودلی سوزلر کیتابی

قیمت : 12500 تومان

ناشر : نشر اختر

خسته قاسیم

قیمت : 9500 تومان

ناشر : نشر اختر

عاشیق علعسگر

قیمت : 14000 تومان

ناشر : نشر اختر

فولکلور دونیامیزدان

قیمت : 7000 تومان

ناشر : نشر اختر

قوجا تبریز

قیمت : 6500 تومان

ناشر : نشر اختر

فرهنگ جیبی فارسی به آذربایجانی

قیمت : 7500 تومان

ناشر : نشر اختر

قتل عام مسلمانان در دوسوی ارس

قیمت : 6500 تومان

ناشر : نشر اختر

تاریخ دیرین ترکان ایران

قیمت : 12000 تومان

ناشر : نشر اختر

تاریخ قتل عام مسلمانان آذربایجان

قیمت : 8000 تومان

ناشر : نشر اختر

کوه های آذربایجان

قیمت : 25000 تومان

ناشر : نشر اختر

توپ

قیمت : 2500 تومان

ناشر : نشر اختر

قوشلارین هوتئلی

قیمت : 2000 تومان

ناشر : نشر اختر

لای لای چالدیم یاتینجا

قیمت : 4000 تومان

ناشر : نشر اختر

میو ائله ین کیم ایدی ؟

قیمت : 3000 تومان

ناشر : نشر اختر

چادرالی لیلا

قیمت : 6500 تومان

ناشر : نشر اختر

چکمه له پیشیک

قیمت : 1500 تومان

ناشر : نشر اختر

یاغیش

قیمت : 1500 تومان

ناشر : نشر اختر

حیوانلار قالاسی

قیمت : 5500 تومان

ناشر : نشر اختر

خودآموز ترکی استانبولی

قیمت : 14000 تومان

ناشر : نشر اختر

زبان ترک‌های تهران

قیمت : 15000 تومان

ناشر : نشر اختر

تاریخ زبان ترکی در آذربایجان

قیمت : 6500 تومان

ناشر : نشر اختر

جلوه هایی از امثال و حکم ترکی

قیمت : 8000 تومان

ناشر : نشر اختر

خود آموز ترکی آذربایجانی به زبان ساده

قیمت : 14000 تومان

ناشر : نشر اختر

خود آموز نوین ترکی آذربایجانی به زبان ساده با روش علی داشقین

قیمت : 22000 تومان

ناشر : نشر اختر

دستور زبان آذربایجانی

قیمت : 16500 تومان

ناشر : نشر اختر

فرهنگ لغت دوسویه اختر فارسی استانبولی و استانبولی فارسی

قیمت : 45000 تومان

ناشر : نشر اختر

لطیفه های ملا نصرالدین

قیمت : 15000 تومان

ناشر : نشر اختر