فرهنگ جیبی آذربایجانی فارسی

نشر اختر

هوشنگ جعفری

وضعیت در انبار:

8500 تومان

شاعر معروف آذربایجان هوشنگ جعفری قبلا دو کتاب به نام آغ آتیم و گونش داشت. هم اکنون این دو کتاب به همراه شعرهای جدید این شعار در یک کتاب گردآوری شده اند.

محصولات مرتبط

فرهنگ جیبی فارسی به آذربایجانی

قیمت : 7500 تومان

موجودی : ندارد

فرهنگ لغت دوسویه اختر فارسی استانبولی و استانبولی فارسی

قیمت : 45000 تومان

موجودی : ندارد