خود آموز ترکی آذربایجانی به زبان ساده

نشر اختر

بهروز ایمانی

وضعیت در انبار:

14000 تومان

عنوان و نام پدید آورنده : خودآموز ترکی آذربایجانی به زبان ساده/به کوشش بهروز ایمانی

مشخصات نشر : تبریز,اختر,1388

مشخصات ظاهری : 128 صفحه

موضوع : زبان ترکی آذربایجانی - خود آموز - مکالمه و جمله سازی - واژه نامه ها - فارسی

کد شابک : 2-16-7003-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 20691-85م

محصولات مرتبط

بئله اوخو بئله یاز

قیمت : 12500 تومان

موجودی : دارد

پکیج آموزش زبان ترکی آذربایجانی

قیمت : 49000 تومان

موجودی : دارد

فرهنگ جیبی فارسی به آذربایجانی

قیمت : 7500 تومان

موجودی : ندارد

خودآموز ترکی استانبولی

قیمت : 14000 تومان

موجودی : دارد

خود آموز نوین ترکی آذربایجانی به زبان ساده با روش علی داشقین

قیمت : 22000 تومان

موجودی : دارد

دستور زبان آذربایجانی

قیمت : 16500 تومان

موجودی : دارد