ائشیدن سوزلر-حرف های شنیدنی ترکی

انتشارات هادی

صدیقه ابراهیمی کمال آباد

وضعیت در انبار:

8000 تومان

عنوان : ائشیدن سوزلر / حرف های شنیدنی ترکی
گردآوری و تالیف : صدیقه ابراهیمی کمال آباد
موضوع : ضرب المثل های ترکی آذربایجانی - ایران
مشخصات نشر : تبریز،انتشارات هادی 1395
کد شابک : 3-91-6510-964-978
شماره کتابشناسی ملی : 4202479

محصولات مرتبط

بالاجا قارا بالیق(ماهی سیاه کوچولو)

قیمت : 100 تومان

موجودی : دارد

آذر اوغلو

قیمت : 7000 تومان

موجودی : دارد

آذربایجان تاپماجالاری

قیمت : 3500 تومان

موجودی : ندارد

آذربایجان سئوگی شعرلری

قیمت : 14000 تومان

موجودی : دارد

آرزیلار اولکه سی

قیمت : 6000 تومان

موجودی : ندارد

آغ آتیم ایله گونش

قیمت : 8500 تومان

موجودی : دارد