فرهنگ جیبی فارسی به آذربایجانی

نشر اختر

طاهره صاریخان

وضعیت در انبار:

7500 تومان

عنوان و نام پدید آورنده : فرهنگ جیبی فارسی-آذربایجانی / فرهنگ لغت فارسی به ترکی آذری / فرهنگ فارسی به آذری

تالیف طاهره صاریخان

مشخصات نشر : نشر اختر 1390

تعداد صفحه :256

موضوع : زبان ترکی آذربایجانی - واژه نامه ها - اصطلاح ها و تعبیر ها

کد شابک : 8-277-517-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 2419364

محصولات مرتبط

بئله اوخو بئله یاز

قیمت : 12500 تومان

موجودی : دارد

پکیج آموزش زبان ترکی آذربایجانی

قیمت : 49000 تومان

موجودی : دارد

خودآموز ترکی استانبولی

قیمت : 14000 تومان

موجودی : دارد

خود آموز ترکی آذربایجانی به زبان ساده

قیمت : 14000 تومان

موجودی : ندارد

خود آموز نوین ترکی آذربایجانی به زبان ساده با روش علی داشقین

قیمت : 22000 تومان

موجودی : دارد

دستور زبان آذربایجانی

قیمت : 16500 تومان

موجودی : دارد