حریم خصوصی در تورک کیتاب

تورک کیتاب ضمن احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است. برای خرید و یا ثبت نظر یا استفاده از برخی امکانات سایت اطاعاتی را از کاربران درخواست می کند که بتواند خدمات مطمئن و امنی برای کاربران ارائه دهد.

برای ارسال محصول به درب منزل کاربران نیاز به اطلاعاتی مانند آدرس ، شماره موبایل است و کلیه فعالیت های تورک کیتاب طبق قوانین تجارت الکترونیک ایرانی صورت میگیرد.مشتری می توانند نام و آدرس و شماره موبایل شخص دیگری را در سفارش ثبت کند و تورک کیتاب فقط برای ارسال بسته سفارش از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.

برای ارسال محصول به درب منزل کاربران نیاز به اطلاعاتی مانند آدرس ، شماره موبایل نیاز است و کلیه فعالیت های تورک کیتاب طبق قوانین تجارت الکترونیک ایرانی صورت میگیرد.مشتری می توانند نام و آدرس و شماره موبایل شخص دیگری را در سفارش ثبت کند و تورک کیتاب فقط برای ارسال از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.

تورک کیتاب با همه توان تلاش می کند اطلاعات حریم شخصی کاربران را حفظ کند و امیدوار است که کاربران تورک کیتاب خریدی راحت ، سریع و امنی را تجربه کرده باشند.