شرایط ارسال سفارش

سفارش ها در تورک کیتاب به دو روش پیک برای شهر تهران و روش پستی برای سراسر کشور ارسال میشود.

ارسال با پیک موتوری در تهران

در این روش برای شهروندان تهرانی کتابی که سفارش داده اند با پیک موتوری ارسال میشود.برای این روش ارسال بعد از انتخاب محصول و عضویت در صفحه اطلاعات سفارش گزینه پیک موتوری را کلیک کنید.

ارسال با پست

این روش به دو صورت پست پیشتاز و پست سفارشی ارسال می شود. در پست سفارش بسته بین 3 تا 5 روز به دست شما میرسد و در پست پیشتاز بین 2 تا 3 روز بسته به دستتان خواهد رسید.